Konsorsiyum blok zinciri Nedir?

Konsorsiyum blok zinciri, bilgilerin yalnızca küçük bir üye grubuyla paylaşılabildiği izin sisteminin yer aldığı bir defterdir. Birkaç seçkin düğüm, yarı gizli blok zincirinin yönetiminden sorumludur. Daha sade ve anlaşılır bir dil ile konsorsiyum blok zinciri nedir ve temel özelliklerine göz atalım.

Günümüzde birçok farklı blok zinciri türü vardır. Bunlardan gözde olanları halka açık blok zincirleri olup en ünlüsü Bitcoin’dir. Halka açık blok zincirleri açık kaynak koduna sahiptir ve internete bağlantısı olan herkes tarafından zincir içi kod satırları görüntülenebilir. Öte yandan gizli zincirler genellikle belirli işletmelere hizmet eder ve bir kişi ya da kuruluşun kontrolü altındadır.

Konsorsiyum blok zinciri nedir?

Konsorsiyum blok zinciri, özel ve şeffaf zincirlerinin bir karışımıdır. Erişime sahip sınırlı sayıda kişi veya kuruluş olması bakımından özel bir sistemdir. Bu tür zincirler hesap verebilirliği, iş akışını ve şeffaflığı kontrol altına almak isteyen kuruluşlar için mükemmel tercihlerdir.

Konsorsiyum zincirlerinde herkese açık blok zincirleri gibi katılımcıların ortak bir karara varmasına gerek yoktur. İş birliği ya da şeffaflık hususlarında bir adım atılacaksa fikir birliği sağlanması beklenmemektedir. Araştırmacılar ve devlet yetkilileri konsorsiyum blok zinciri nedir ve hangi alanlarda kullanılabileceğini araştırmaya koyuldu.

Yapılan analizler doğrultusunda konsorsiyum blok zincirleri, en iyi performansı ile sağlık, finans, gayrimenkul, devlet içi anlaşmalar ve oyun sektöründe hizmet edebileceğine yönelik ortak bir karara varılmıştır.

Consortium blockchain temel özellikleri

Consortium blockchain, birçok açıdan işletmelere ve gruplara yardımcı olabilir. Yarı özel bu blok zincirinin temel özellikleri şunlardır:

  • Veri güvenliği – Özel blok zincirlerinden farklı olarak veriler yalnızca seçilmiş birkaç kişinin erişimine açılır. Bloklardaki verilerin güvenliği bu kişilerin sorumluluğundadır. Erişimi olmayan hiçbir üçüncü kişi ağın işleyişine müdahale edemez.
  • Düzenleyiciler ve kurallar – Düzenlemeler, konsorsiyum altyapısının var olabilmesi için çok önemlidir çünkü özellikle birden fazla şirket veya grup ortak altyapıyı kullanacağı için kurallar net olmalıdır. Düğümler, belirlenen kurallara uymak zorundadır. Kimsenin konsorsiyum ne demek ve ne tür kurallara uyulması gerektiğini sormasına gerek kalmaması bir takım atmosferi yaratır ve verimlilik oranını hızla artırılır.
  • Hız – Blok zinciri konsorsiyumlarının kısıtlı sayıda kullanıcısı vardır. Bu nedenle düğümler arasında işlem doğrulama için daha az rekabet vardır. Tüm bu unsurlar zincir içi anlaşmaların daha hızlı gerçekleşmesine yardımcı olur.
  • %51 saldırısı – Sıradan blok zincirlerde %51 saldırı türü ağın çökmesine neden olabilir. Konsorsiyum zincirleri ise bu soruna karşı tam koruma sağlar. Bunun ana nedeni, birden fazla grup tarafından yönetilen ağda herhangi bir işlem anında geçersiz kılınarak kötü niyetli katılımcı uzaklaştırılabilir.

Özel (Private) zincir ile arasındaki fark

Konsorsiyum blok zinciri özel blok zincirinden farklıdır çünkü özel defterlerde bulunmayan ademî merkeziyetçilik mevcuttur. Bu izin, konsorsiyumun nasıl çalışacağına ilişkin kararların düğümler tarafından belirlendiğinden birden fazla kuruluşun herhangi bir üyesinin blok zincirine katılabileceği ve bilgilere erişebileceği anlamına gelir.

Consortium blockchain fikri, işletmelerin işlem ücretlerine çok fazla harcama yapmadan hızlı bir şekilde iş birliği anlaşmaları gerçekleştirmelerine ve aynı zamanda bilgileri gizli tutmalarına olanak tanır.